Sri Chinmoy

Sri Chinmoy Kumar Ghose was born in the small village of Shakpura in East Bengal (now Bangladesh) in 1931. He was there the youngest of seven children in a home filled with great spirituality.

Sri ChinmoyIn 1944, after being orphaned, 12 year-old Chinmoy entered the Sri Aurobindo Ashram, a spiritual community near Pondicherry in South India. There he spent the next 20 years in spiritual practice – including long hours of meditation, practicing athletics, writing poetry, essays and spiritual music.

In his early teens, he had many profound inner experiences, and in subsequent years achieved very advanced states of meditation. In 1964, he moved to New York City to share his inner wealth with sincere seekers in the West.

Sri Chinmoy saw aspiration – the heart’s ceaseless yearning for ever higher and deeper realities – as the spiritual force behind all great advances in religion, culture, sports and science. By living in the heart and aspiring for continual self-transcendence, men and women can bring forward the best in themselves and find their path to true satisfaction. In his words:

“Our goal is to go from bright to brighter to brightest, from high to higher to highest. And even in the highest, there is no end to our progress, for God Himself is inside each of us and God at every moment is transcending His own Reality.”

Sri Chinmoy entered Mahasamadhi – the mystic process through which spiritual Masters leave the body – on the morning of 11 October 2007.

For more information please visit  www.srichinmoy.org

 

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy Kumar Ghose ble født i den lille landsbyen Shakpura i Øst-Bengal, (nå Bangladesh) i 1931. Han var den yngste av sju søsken i et hjem fylt av stor hengivenhet til Gud.

sri-chinmoy1-186x300Da hans foreldre gikk bort i 1944, reiste han sammen med sine brødre og søstre til Sri Aurobindo Ashram i Sør-India. Her tilbrakte han de neste tjue årene i intens åndelig disiplin; med mange timer i meditasjon, med å komponere poesi og essays, idretts-trening og annet variert arbeid i fellesskapet. Under denne tiden hadde han stadig flere dyptgående indre opplevelser og nådde snart de mest avanserte stadier av meditasjon.

Sri Chinmoy dro så i 1964 til Amerika for dele den rikdom hadde funnet med søkere i Vesten. Han viet sitt liv utrettelig til arbeidet for indre og ytre fred, og reiste regelmessig rundt om i verden for å gi konserter med sin oppløftende musikk, gi foredrag ved universiteter og for å veilede sine elever.

Kjente personer som president Nelson Mandela, Mor Teresa, Erkebiskop Desmond Tutu og prinsesse Diana ble hans gode venner på verdensarenaen. Hans mange bidrag til menneskeheten, som verdens største freds- og sportsarrangement, Fredsløpet. inspirerer fortsatt millioner hvert år til å tenke i fredens baner.

I 1970, ble Sri Chinmoy invitert av De Forente Nasjoners generalsekretær, U Thant, til å lede en Fredsmeditasjon for representanter og kontorpersonale ved organisasjonen. Disse programmene holdes fortsatt to ganger i uken, det arrangeres også mange åndelige-, kulturelle- og sportslige aktiviteter som fokuserer på de høyeste mål ved FN.

Sri Chinmoy var en fontene av uendelig kreativitet. Hans enorme bidrag innen diktning, litteratur, musikk, kunst og idrett er uten sidestykke. Store musikere som Pablo Casals, Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin og Ravi Shankar har beundret hans musikalske, kunstneriske og andre evner til å ha en indre kraft som kilde.

Sri Chinmoys enkle budskap er at global fred begynner med individuell fred, i menneskehjertet. Når vi lever i hjertet, kan vi føle at alle tilhører én familie. I tråd med dette ledet han også mange programmer for forståelse og samarbeid mellom ulike religioner og trosretninger. Hans ord om dette:

Vi er alle medlemmer
av en enhets-verdensfamilie.
Sammen, som brødre og søstre,
vandrer vi langs Evighetens Vei
mot morgendagens Gyllne Soloppgang.

Sri Chinmoy så hjertets inderlige lengten etter høyere åndelige realiteter – som en kraft bak alle store fremskritt innen religion, kultur, sport og vitenskap. Ved å leve i hjertet – og bevisst søke det beste i oss selv – kan vi finne en vei fylt med framskritt og varig tilfredstillelse.

Sri Chinmoy forlot denne jordiske verden om morgenen den 11. oktober 2007.

For mer info, vennligst se www.srichinmoy.org